St Hanshaugen-eldresenter-søndagsmiddag 23.10.16 - bymisjon