Aktivitetshuset Prindsen Spenn 21.05.2015 - bymisjon