St. Halvardhjemmet - siste dag 24.02.17 - bymisjon