Frivilligportretter Ullern Frivilligsentral 03.01.14 - bymisjon