St. Halvardhjemmet - siste dag 24.02.17_bladutvalg - bymisjon